100 % närvaro i 48 år

Lion Lennart Stenholm, Gnosjö Lions Club har 48 år av 100-procentig närvaro på klubbens medlemsmöten. Den långa sviten bröts verksamhetsåret 2009/2010 på grund av sjukdom.


Lions president  Anders Knutsson tillsammans med Lion Lennart Stenholm.

Stenholms mångåriga närvaro uppmärksammades, med all rätt, när klubben bjöd in till luciahögtid. Eftersom det inte finns märken för mer än 45 årig närvaro tilldelades Lion Lennart Stenholm den utmärkelsen.
Stenholm kunde inte själv närvara på mötet men deltog trots detta live via den senaste tekniken via satellit . Stenholm har också genom detta satt ett tekniskt historiskt avtryck i Gnosjö Lions Clubs historia.

Månadsmötet senare tilldelades en annan kämpe i klubben, Lion Uno Falk märket för 45 års medlemskap.

I samband med detta möte uppmärksammades Gnosjö Lions Club av kampanjledaren för Världens Barn, Peter Hjukström som på klubbens månadsmöte delade ut kampanjens tredjepris till Gnosjö kommun.
Kommunen och den lokala kommitten hade valt att förlägga prisfesten till Lions Club eftersom klubben är en oerhört aktiv partner i insamlingen för Världens Barn.

Share

Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo