Insamlingsaktiviteter - arkiv


Insamlingens första etapp pågår fram till 30 september i år. >>

De glömda barnen

Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste som mänskligheten behöver. Trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.
Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.

Mer om projektet.

”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer” är i stort behov av hjälp!

Lions Sverige och övriga Lions i Norden genomför nu kampanjen för ”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer”.

Mycket görs redan i dag för att hjälpa de flyktingar som redan är på väg eller har kommit till Norden. Men det finns en stor grupp som är kvar i flyktinglägren. Det kan bero på att kriget har splittrat familjerna, att föräldrarna inte längre finns, eller att man inte har de ekonomiska förutsättningarna att ta sig därifrån. I flyktinglägren lever barnen ofta under mycket svåra förhållanden. De behöver, precis som våra barn, mat, värme, trygghet, hygien och skolgång för att nämna några saker.

Lions insamlingskampanj ”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer” skall därför hjälpa barnen till ett drägligare liv i flyktinglägren. Det skall Lions göra genom att bland annat skicka pengar till inköp av tält, hygienartiklar, matpaket, skolböcker och mycket annat.

Lions arbetar helt ideellt och alla hjälpsändningar går alltid från Lions till Lions, oavset om det är pengar eller förnödenheter. Detta garanterar att vår hjälp alltid når slutmålet utan avbräck.

Kampanjen ”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer” kommer att drivas landsvis och lokalt i varje stad.

Det övergripande insamlingsmålet är 1 krona per invånare. Totalt cirka 26 miljoner. Kampanjen går med extra fokus under helgerna första, andra och tredje advent.

 

Lionklubbarnas insamlingsaktiviteter för de glömda barnen.

 

Världens Barn 2015

Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten under de år kampanjen pågått.

Årets stora insamlingsdagar är den 26 september och 3 oktober. Mer information. >>

Syriska flyktingbarn

En pågående insamling till Syriens grannländer för att hjälpa syriska flyktingar och deras barn.

Mer information finns på Hjälpfondens hemsida.