Uppdaterat 2018-11-12

Miljöpriset

Dags för fler kandidater till priset! Senaste dag att anmäla potentiella pristagare är den 13 januari 2019.

Läs mer. >>

Inbjudan till GR-3

Uppdaterat - ärendelistan >>

Datum: 17 - 18 november
Tid:
12.00 - 12.00
Plats
: Hotell Park Inn, Uppsala, Storgatan 30, 753 31 Uppsala.

Anmäl dig. >>

Mer info. >>

Nya röster

nsatsen Nya röster firar kvinnors bidrag till Lions Clubs International som nu välkomnar sin första kvinnliga internationella president. Den här insatsen främjar jämlikhet mellan könen genom att fokusera på det ökande antalet kvinnor inom Lions, och minskar gapet mellan kvinnor och män på ledarposter.

Läs mer. >>

Nya Röster nyhetsbrev

Insatsen Nya röster firar kvinnors bidrag till Lions Clubs International som nu välkomnar sin första kvinnliga internationella president. >>

Europa Forum 2019

Datum: 3 - 6 oktober 2019

Plats: Tallinn, Estland

Nyhetsbrev oktober 2018

Finns att läsa här.

Anmäl dig till vårt utskick här.

Välkommen till Djungelboken The Musical!

Hälsa på Baloo, Shere Khan, Bagheera med flera. Mer info på den interna sidan.

NSR 2019

Datum: 18 - 20 januari 2019

Plats: Gardemoen, Norge

Mer info. >>

Handbok 2018-2019

Nu finns handboken att läsa och ladda ner på den interna sidan.>>

Flygblad om De Glömda Barnen

Ladda ner flygbladet för att dela ut till allmänheten.

Lions stora nationella insamling i höst är De Glömda Barnen med gemensam kampanj från  Världsliondagen 8/10 till nyårsafton. >>

Stärker hjälpinsatser med Kampanj 100

Kampanj 100 är vår mest ambitiösa kampanj någonsin. En treårig kampanj med målet att samla in USD 300 miljoner, så att Lions medlemmar kan hjälpa mer än 200 miljoner människor varje år och göra ännu mer bra saker runtom i världen. Titta på videon om Kampanj 100 för att se hur LCIF stärker Lions medlemmar i deras insatser, ökar vår påverkan och utökar stödet till fler globala frågor.

Läs mer i internationella presidentens brev. >>

Broschyren om Kampanj 100

Varför Kampanj 100 är viktig

Lions logopolicy har uppdaterats

Läs dokumentet här.>>

Sveriges Lions Livskvalitetspris 2019

Syfte: Lions vill lyfta fram goda föredömen, en "Fighterinstinkt" och en "aldrig ge upp-attityd". Det sker stora prestationer i det tysta som Lions ämnar lyfta fram i ljuset. Läs mer här.

Lions clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD.

Ny broschyr för Lions tält

Inför Riksmöte 2019

Hej Lionsvänner!

Riksvalnämnden  ( RVN )  ber er att verka aktivt för att hitta goda Lions i era klubbar som kan intressera sig för att bli funktionär i multipeldistriktet.
Så nominera entusiastiska och dugliga funktionärer från Lions i hela Sverige . Läs mer. >>

Nomineringsblankett >>

Befattningar 2018-2019 >>

Mötesplan 2018-2019

Mötesplanen för guvernörsrådet 2018 - 2019. - Uppdaterat 2018-09-18

Mobilappen MyLion finns att ladda ner nu!

Alla Lions och Leos inom EU kan nu ladda ner mobilappen MyLion! I och med lanseringen av appen i EU är vår MyLion-familj komplett. Ladda hem och lär dig mer om MyLion på www.mylion.org.

Mobilappen MyLion underlättar hjälpinsatser och hjälper dig att komma i kontakt med Lions och Leos i ditt samhälle och runt om i världen. Vi har en kort och enkel video som kan hjälpa dig att komma i gång med MyLion. Titta på videon och ta del av fler resurser om MyLion.

Världsdiabetesdagen i november

Gör dig redo att delta i världens största informationskampanj om diabetes den 14 november. Lions, i samarbete med den internationella diabetesfederationen, har satt upp ett högt mål att nå ut till mer än 1 miljard människor i mer än 160 länder.

Besök vår speciella sida om Världsdiabetesdagen för att bli involverad.

• Lär dig mer om hur man kan hantera, få vård och förhindra sjukdomen.

• Finn resurser för att planera klubbens eget diabetesevenemang.

• Vinn en Fitbit Charge 2 när du slutför uppgifter under resan i hjälpinsatser om diabetes.

Läs mer här.

Stöd Lions Hjälpfond

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på boende världen över. Dessutom till priser som innebär besparingar på upp till 70 procent för dig.

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen

För att säkerställa att din lionklubb förblir aktiv och vital måste du beakta medlemmarnas klubbupplevelse och vilka förväntningar de har. Om du besökte en restaurang som inte uppfyllde dina förväntningar, skulle du då återvända dit? Detsamma gäller för en lionklubb!

Läs mer här.

PR - 5 distributionstips i en social era

Framväxten av sociala medier, liksom nedgången av traditionella medier, har förändrat hur nyheter sprids och konsumeras - framför allt bland den yngre publiken.
Här hittar du fem tips på hur du får en bättre räckvidd:

• Det räcker inte att publicera Om du inte publicerar kvalitativt innehåll på regelbunden basis så är det inte säkert att du når ut via sociala medier. Varje artikel behöver en plan för hur den ska marknadsföras, precis som ditt varumärke. Använd dig av influencers, dela innehållet och arbeta både med organisk och betald trafik för att synas. • Du måste fortfarande förtjäna uppmärksamhet Sociala medie-jättar som Facebook använder algoritmer för att avgöra hur inflytelserikt och relevant ditt innehåll är. Att dela innehåll som engagerar ger dig en högre rank och bättre exponering i nyhetsflöden.

• Välj dina kanaler De stora plattformarna är ett naturlig val, men det kan även finnas nischade nätverk som är populära hos din målgrupp. Ta reda på var de spenderar sin tid och se till att du också är där. • Gör det hållbart Begränsa dig själv till de kanaler som du kan hantera själv eller med ditt team. Ett tyst konto på sociala medier är oftast värre än inget konto alls.

• Anpassa dig Tonaliteten skiljer sig mellan olika kanaler. Som tumregel är Facebook mer vänskapligt och LinkedIn mer professionellt. Anpassa din kommunikation efter plattformen.

Lär dig mer om innehållsdistribution och hur du kan nå ut till din målgrupp i din här videon.

Ansökningstiden för att söka medel från Jubileumsinsamlingen är förlängd tom den 30 juni 2019

Mer information om hur man söker. >>

Här kan du läsa om vilka projekt som har fått bidrag av jubileumsinsamlingen.

Insamling av begagnade glasögon

Pga att av mycket glasögon till förrådet i Linköping ska klubbarna skicka dem till följande adress istället:
Peter Lövin
Koordinator
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2c 
302 95 Halmstad
Tel: 0736-447718
www.folkuniversitet.se

De hjälper oss med att mäta upp glasögon.

Projektanvisningar

Här kommer anvisningarna om hur MD-projekt ska hanteras. >>

Ny powerpoint-presentation

Lions Water Means Life PR-material

Fler pluggannonser. >>

PR för Lions

PR handlar om alla former av kommunikation – skriftlig, muntlig och icke-muntlig. Det innefattar att skriva pressmeddelande och dela ut flygblad. Läs mer i LCI:s PR-handbok. >>

Information för klubbens PR-ansvarig. >>

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller. >>

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
På riksmötet i Upplands Väsby beslutade riksmötet att Guvernörsrådet äger rätten att besluta om var riksmötesarrangemangen skall förläggas.

Ett omfattande arbete pågår med att ändra förutsättningarna för arrangemangen i framtiden. Multipeldistriktets riksmöteskommitté (MDRMK) har fått i uppdrag att se över dessa förändringar.

En av de stora förändringarna innebär att lionsklubbar kan anmäla sitt intresse att bli assisterande klubb/ar. Det kan också vara klubbar i ett zongemensamt arbete. Uppdraget för assisterande klubbar är att stå för det goda värdskapet, vara funktionärer, hjälpa till med att skapa partnerprogram mm. Klubbarna ska inte hantera upphandling, ekonomi eller anmälningar mm eftersom detta ligger på MDRMK.
Trots att arbetet är i sin linda välkomnar vi klubbar att förutsättningslöst anmäla sitt intresse att assistera inför riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
Frågor besvaras av Annette Eiserman-Wikström.

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Hallstahammar använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Sökregister

Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet