Medlemsnyheter

2017-06-22

Pressmeddelande

Ny ordförande för Lions Sverige

Lions uppdrag, att göra skillnad för människor och hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till, är det som Mats Granath ifrån Nacka utanför Stockholm, vill lyfta fram som det starkaste med Lions. Mats Granath är ny ordförande för Lions i Sverige från den 1 juli 2017. Läs mer här.

Ändringar på MD-kontoret

Från och med den 1 juni är kanslist tjänsten reducerad till 75% dvs fyra dagar i veckan måndag – torsdag. Telefontiden för kontoret är ändrad till mellan 09:00 – 13:00 helgfria vardagar. OBS! Kanslist endast måndag - torsdag.

Mejla gärna om ni inte kommer fram på telefon.
Posthämtningen blir bara en gång i veckan istället för två och det blir på onsdagar så planera era inköp när ni beställer varor som kanske behövs med kort varsel.

Utbildningskommitténs program

Nu finns utbildningskommitténs program att läsa här.

Mötesplan 2017-2018

Mötesplanen för guvernörsrådet 2017 - 2018.

LC Emmaboda delar ut MJF

LC Emmaboda avslutade verksamhetsåret 2016-2017 med att uppvakta tre medlemmar med Melvin Jones Fellow award.
De fick utmärkelsen för sitt engagemang och föredömligt arbete inom Lions i många år.
I samband med utdelningen gjorde LP Bo-Harald Brunzell en kort historik över Lions med anledningen av den nyligen passerade 100-årsdagen.

Göran Ericsson, LP Bo-Harald Brunzell , Ingvar Ohlsson och Ingemar Axelsson

Christer Uddh ny president i Lions Club Götene

Källa: Hällekis kuriren

Lions Club Götene hade sista mötet före sommaren. Ny styrelse valdes: Christer Uddh president -Jörgen Öberg sekr Leif Karlsson kassör- Gert Rahm sammankallande jubileums kommitteén Klubbmästare Peter Persson och Kenth Hulth. >>

Lions riksmöte i 100-årets tecken

  • Riksmötet handlar om det vi gjort och det vi avser att göra. Under 100 år har Lions utfört hjälpinsatser lokalt och internationellt. Lions grundare, Melvin Jones, har uttryckt sig så här: ”Du kommer aldrig långt förrän du börjar hjälpa andra.”

NSR 2018, Norrtälje, Sverige

Mer information här.

GR-protokollet

Protokollet från GR-6 i samband med RM 2017 i Upplands Väsby.

Hjälpmedel från Framtidskommittén

Powerpointpresentationen

Presentationen i PDF-format

Talmanuset till bildspelet

Riksmötestrycket

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Robertsfors använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?

Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj.

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Upp till fyra ytterligare
kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.

Läs mer här.

Vad är Lions för dig, vad är Lions för mig?

"Få av er vet vem jag är…
O´ det är förståligt och helt ok,
jag ska strax presentera mig. "

Under distrikt 101A:s årsmöte berättade Jim Wallenberg om varför han gick med i Lions (medlem sedan september 2015). >>

Lions jubileumsmynt som minne

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Hantera klubbens evenemang med Eventbrite.com

Om din klubb ofta anordnar evenemang för allmänheten har du säkert upptäckt att hela processen med biljettförsäljningen kan vara överväldigande. Långa köer, folk som vill betala med kreditkort och att hålla koll på tillgäng plats kan knäcka personen som är ansvarig. Läs mer här.

Cykla för Lions 100 år

Cykla tillsammans med andra Lionsmedlemmar för att fira Lions 100års-jubileum. Mer information här (OBS! På engelska.)

Lions i Krakow bjuder in till sång festival för synskadade i Polen

Datum: 2 - 4 november 2017

Plats: Krakow, Polen

2nd – 4th November 2017 in Krakow, Poland.

För mer information: http://lionsfestival.org/en/
Facebook
You Tube

Hundraårsjubileets minnesmynt

För att fira 100 år med humanitära hjälpinsatser samarbetar Lions Clubs International med United States Mint för att tillverka ett vackert silverdollarmynt i begränsad upplaga. Mer info. 

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil är utformad för att upprätthålla alla aspekter av varumärket och fungera som en guide för både klubbarnas medlemmar och huvudkontorets medarbetare. Du kommer att hitta en färdig referens för sådana ämnen som logotyp användning, brevpapper , namnteckningar, typsnitt och mycket, mycket mer.
Det ärviktigt att medlemmarna överallt har en fullständig förståelse av varumärkets användning.

PR-paket för jubileumsinsamlingen

Här kommer ett PR-paket om Lions jubileumsinsamling för Lions 100 år.

Kom och fira i Chicago - 2017!

Mer information om jubileumsconvention.

Uppd 2017-02-16 - Paketpris för delegaterna i delat dubbelrum 19 997.77 SEK. Mer info om det.

Sökregister


Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Kommande insamlingar

Detta verksamhetsår är året uppdelat i 3 insamlingsperioder för 3 nationella insamlingar. Kolla i kalendariet.

PR-material till "De glömda barnen"

Här finns PR material som kompletterar det som redan sänts ut till klubbarna i form av roll-up etc.

Nytt medlems-
rekryteringsverktyg för start av nya klubbar

Under en två års period kommer MD 101 att testa ett nytt sätt att rekrytera redan befintliga föreningar som arbetar med humanitär verksamhet att bli en Lions klubb. Antingen som en rent ny klubb eller som en klubbfilial till en etablerad Lionsklubb. Materialet innehåller även ett talarmanus till bilderna som är lämpligt att använda vid informationsträffar. Gör en inventering om tänkbara samarbetspartners på orten, bjud in dem till en informationsträff och förhoppningsvis kommer ni att få fler medlemmar i en ny klubb i en form som helt stämmer in i Lions framtidstankar. Ni kan göra detta på alla nivåer, klubb- zon- och distriktsnivå. Jag tror att ni på klubbnivå är bäst på att inventera och bjuda in till träffar och sedan hjälper vi gärna till från DG, GMT-Team och från undertecknad.

Kenneth Persson GMT Area Leader i Sverige

Nytt material i verktygslådan för klubbar och distrikt

Mer info.