Lions ungdomsutbyte

Youth Exchange

Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram

 Tips inför resan

Lions har, precis som många andra föreningar, ett program för ungdomsutbyte . Vi vill på detta sätt göra det möjligt för ungdomar att träffas för att lära känna varandra och olika länders seder och bruk.

Vi känner att detta är ett bra sätt att verka för fred i världen. En anda av samförstånd skapad tillsammans med er ungdomar förenklar samvaron mellan människorna och ökar förutsättningarna för ett bra liv i fred.

Lions ordnar därför internationella ungdomsläger över hela världen, där ungdomarna dels får bo tillsammans i läger, men också blir "adopterade" i en familj under en vecka eller en något längre tid.

Läs mer i PDF-dokumentet.